EN

خدمات

برگزاری نمایشگاه

ازآنجا که گروه ما قبل از شروع فعالیت رسمی نیز تجربه برگزاری نمایشگاه‌های مختلفی را داشته است ؛آمادگی برگزاری نمایشگاه‌های متنوع در حوزه فعالیت کانون رو بصورت مستمر داریم.

گالری گردی

ازآنجا که گروه ما قبل از شروع فعالیت رسمی نیز تجربه برگزاری نمایشگاه‌های مختلفی را داشته است ؛آمادگی برگزاری نمایشگاه‌های متنوع در حوزه فعالیت کانون رو بصورت مستمر داریم.

بازدید از مکان های تاریخی

با توجه به اینکه شهر مشهد؛ تاریخ مصوری از هنر دوره های تیموری و افشاری است ،برآن شدیم تا با برگزاری بازدید گروهی اعضا و علاقمندان ،شرایطی را برای بهره مندی ازین امکان فراهم کنیم .
و با اعلام زمان و مکان تعیین شده و اطلاع رسانی،هنرمندان بتوانند ازین خدمتت موسسه استفاده کنند.

مشاوره برگزاری کارگاه‌های عملی

اساتیدِ گروه آمادگی دارند تجربیات خود را در موضوع اجرای ورکشاپ و کارگاه‌های عملی در اختیار اعضا علاقمند قرار دهند.

سفارشات اختصاصی

کانون نگارگران زرافشان آمادگی پذیرش و عقد قرارداد و انجام سفارشات شرکت ها ،هتل ها و مراکز دولتی و غیر دولتی با انتخاب و معیارهای مورد نظر مخاطب و منطبق با اصول و اهداف موسسه را دارد.