EN

اخبار

نقش مهر

نقش مهر

آثار گروهی بانوان نگارگر خراسان با به همت کانون نگارگران زرافشان با همکاری کتابخانه شهرداری اصفهان آذر ماه سال ۱۳۹۶ با حضور ۱۹ هنرمند و ۴۵ اثر  برگزار شد. همزمان با این نمایشگاه دیدار گروهی تعدادی از هنرمندان با؛ بانو زینت السادات  امامی در منزل ایشان صورت پذیرفت.

یاد استاد

نمایشگاه به یاد استاد در سومین سالگرد استاد اسکندر پور خرمی با همت اعضای کانون‌نگارگران زرافشان که همگی شاگردان‌ استاد بودند برگزار شد .روزهای ۲۰ تا ۲۵ آبانماه ۱۴۰۲ نگارخانه رضوان شاهد حضور پرشور بازدیدکنندگان از این نمایشگاه بود. لازم به ذکر است که شاگردان مرحوم استاد اسکندر پور خرمی خود اکنون از اساتید به […]