EN

توضیحات

آثار گروهی بانوان نگارگر خراسان با به همت کانون نگارگران زرافشان با همکاری کتابخانه شهرداری اصفهان آذر ماه سال ۱۳۹۶ با حضور ۱۹ هنرمند و ۴۵ اثر  برگزار شد.

همزمان با این نمایشگاه دیدار گروهی تعدادی از هنرمندان با؛ بانو زینت السادات  امامی در منزل ایشان صورت پذیرفت.

گالری تصاویر